#101magazín

Prispejte na ochranu vodných zdrojov s Garnier

Značka Garnier sa zaviazala ku Green Beauty, čo predstavuje komplexný prístup k udržateľnosti. V rámci Green Beauty nadviazala lokálnu spoluprácu s Nadáciou Ekopolis na Slovensku, pretože zmena klímy a strata biodiverzity, ktoré patria medzi najväčšie spoločenské a civilizačné výzvy našej doby, sa týkajú aj nášho regiónu.

garnier green beauty

Aj v našich podmienkach sme svedkami ich negatívnych prejavov - degradácie ekosystémov, miznutie pôvodných a nárast inváznych druhov rastlín a živočíchov, z ktorých mnohé ohrozujú ľudské zdravie, dlhých období bez zrážok prerušovaných intenzívnymi lejakmi a povodňami i ďalších extrémnych javov. Ich ďalšie negatívne dopady sú zosilňované nevhodnými postupmi pri využívaní sídelnej, poľnohospodárskej a lesnej krajiny. Rozsiahle územia zastavané budovami a dopravnou infraštruktúrou, veľké bloky poľnohospodárskej pôdy, neudržateľná ťažba dreva v lesoch, to všetko sú postupy, ktoré vyžadujú zásadné zmeny.

Práve preto sa značka Garnier rozhodla na Slovensku spolupracovať s Nadáciou Ekopolis, ktorá jej pomôže s realizáciou niekoľkých účinných opatrení. Garnier sa rozhodol, že za každý jeden zakúpený produkt značky Garnier v období od 1.10. do 31.10.2021 v predajniach 101 Drogerie venuje 5 centov Nadácii Ekopolis na ochranu vodných zdrojov a biodiverzity. Pôjde o výsadbu a ochranu stromov na brehoch riek a potokov. Stromy pomáhajú zadržiavať a zároveň čistiť vodu, chránia pôdu na brehoch a pohlcujú uhlík z atmosféry. Vďaka nim je tiež krajina krajšia a rozmanitejšia. Riekam pomôžeme aj vyčistením od plávajúceho odpadu, ktorý nie je len estetickým problémom. Napríklad plasty sa mechanickým oterom, pôsobením chemických látok rozpustených vo vode, ale aj vplyvom meniacich sa teplôt či slnečného žiarenia postupne rozkladajú na drobné častice, ktoré sa môžu ukladať v prírode, vrátane tiel zvierat a nás ľudí.

Vyššie spomínaný odpad by sa teoreticky nemal dostávať do riek - aj podľa súčasnej legislatívy by mal byť zhromažďovaný a riadne spracovávaný alebo odstraňovaný v mieste vzniku - a producent odpadu by mal byť prvým, kto sa na tom bude podieľať. To sa však často nedeje, a tak je na správcoch tokov, obciach alebo dobrovoľníkoch, aby rieky a potoky zakaždým znova a znova čistili.

Cookies

Pre správnu funkčnosť stránky, používame nevyhnutné cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies pre analytické účely, akceptovaním súhlasíte s ich používaním.

Viac informácií.