101 Magazín

Nové odtiene Palette pre žiarivý účes!#Palette

Viac info
Nové odtiene Palette pre žiarivý účes!

Viac jemnosti pre nás a budúce generácie

Tento je hrdou súčasťou unikátneho udržateľného reťazca hodnôt skupiny Metsä Group. Každý si vo svojom živote zaslúži jemnosť – vy, vaši blízki, a taktiež príroda. Čím viac sa staráme o prírodu, tým lepšie sa staráme aj sami o seba. Preto Tento vyrába jemné papierové produkty udržateľným spôsobom v súlade s prírodou – aby si aj budúce generácie mohli dopriať jemnosť prírody.

O lesy sa starajme

Pre Tento je dôležité, aby drevo pochádzalo z udržateľne spravovaných lesov, ktoré rastú viac, než sú využívané, a v ktorých je udržiavaná biodiverzita. So surovinami sa zaobchádza šetrne.
• Každá časť spracovaného stromu je čo najefektívnejšie využitá.
• Takmer 90% dreva, ktoré Metsä používa, je certifikovaných. A 100 % je vysledovateľných k udržateľným zdrojom.

Udržateľnosť v každej fáze výroby

Udržateľnosť Tento zohľadňuje pri každom kroku výroby. Preto spoločnosť optimalizuje využívanie vody a energie, aby boli čo najefektívnejšie.
• Vodu sa využíva zodpovedne s ohľadom predovšetkým na jej recykláciu. V Tento závodoch voda opakovane cirkuluje celým výrobným procesom, a tým pádom je využitá niekoľkokrát.
• Cieľom je využiť všetky vedľajšie produkty z výroby. V súčasnosti až 98% vedľajších produktov je ďalej použitých.
• Procesy sa neustále zlepšujú. Do roku 2030 Tento plánuje mať výrobu bez využitia fosílnych palív.

Na obaloch záleží

Tento dbá na to, aby aj obaly boli udržateľné. Za posledné dva roky o 17% znížili podiel plastov v obaloch, v ktorých sú balené výrobky značky Tento. Do roku 2030 plánuje mať spoločnosť ponuku produktov bez plastov.

Vyrábané blízko vás – lokálne

Všetky produkty sú vyrábané v rozumnej vzdialenosti od zdrojov surovín a od odberateľov. Menšia vzdialenosť znamená menšiu potrebu prepravy tovaru, a tým pádom aj zníženie emisií CO2. Lokálna výroba taktiež podporuje miestnu ekonomiku a vytvára nové pracovné miesta. Cieľom je udržiavať dopravnú vzdialenosť od výroby do 500km.

Najčítanejšie články

Veľký krok pre kozmetické odvetvie!

Veľký krok pre kozmetické odvetvie!

Čítať viac
Viac jemnosti pre nás a budúce generácie

Viac jemnosti pre nás a budúce generácie

Čítať viac
Regenerácia vlasov z pohodlia vlastnej kúpeľne

Regenerácia vlasov z pohodlia vlastnej kúpeľne

Čítať viac

Zobraziť všetky články