#101magazín

Viac ako 11 rokov s ekologickými taškami

Spoločnosť sa dostáva do fázy, kedy si konečne začína uvedomovať dôležitosť dopadov svojho správania na životné prostredie. Pojmy ako ekológia, ekologický, eko/eco sa dostávajú do popredia a výrobné podniky postupne prichádzajú na to, že ak chcú držať krok s dobou, musia svoje procesy a produkty prispôsobiť tomuto trendu. Preto nás nesmierne teší, že naša firma pochopila dôležitosť a význam tohto faktu už pred viac ako 11 rokmi. Vtedy sme prišli prvýkrát s ekologickými, 100% biologicky rozložiteľnými taškami. Počas ich výroby sa pri extrúzii granúl* pridáva aditívum d2w. Po vyfúkaní fólie nastávajú okamžité a nezvratné procesy vedúce k postupnému rozpadu fólie. Z hľadiska úžitkovej hodnoty však nenájdeme medzi klasickými igelitovými taškami z polyetylénu a ekotaškami žiadny rozdiel.
Samotná rýchlosť rozpadu a trvanlivosť ekotašky závisí najmä od okolitých vonkajších podmienok. Ak nastanú tzv. ideálne podmienky (slnko, dážď, striedanie teplôt, atď.), proces rozpadu prebieha rýchlejšie. Na ukážku roložiteľnosti ekotašiek odporúčame pozrieť si nasledujúce video.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=tQ7ce532BBM&feature=youtu.be[/embed]
Každý deň pribúdajú v prírode tony plastového odpadu tvoreného z veľkej časti práve polyetylénom. Pokiaľ ten nie je spálený alebo recyklovaný, jeho životnosť dosahuje až 30 rokov! A to je problém, ktorý nemôže ostať nepovšimnutý. Niektoré podniky sa s tým vyrovnávajú po svojom, napríklad úplným zrušením igelitových tašiek vo svojich predajniach. My sme sa vybrali inou cestou, a to poskytovaním výlučne 100% biologicky rozložiteľných tašiek. Okrem týchto máte u nás na výber aj z praktických papierových a plátenných tašiek. V 101 Drogerie dbáme na ekológiu už viac ako 11 rokov a v nastolenom trende, samozrejme, pokračujeme. *Extrúzia (vytláčanie, pretláčanie) je výrobný proces, pri ktorom za pomoci teploty a tlaku je pôvodný materiál roztavený, pomocou slimáka a matrice je vytlačený  do výsledného tvaru a v chladiacej vani je ochladený, potom osušený a narezaný na požadovanú dĺžku.

Cookies

Pre správnu funkčnosť stránky, používame nevyhnutné cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies pre analytické účely, akceptovaním súhlasíte s ich používaním.

Viac informácií.